Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

förorening från jordbruk