Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

tillnärmning av lagstiftning