Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning