Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

förbindelser mellan institutioner