Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

förhållandet lagstiftande–verkställande makt