Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

fördelning per anställd