Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

informationssystemet för jordbruksföretagens redovisning