Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

transport av farligt gods