Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor