Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

demokratisering av skolväsendet