Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

bolag med begränsad ansvarighet