Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

den verkställande maktens behörighet