Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörande