Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Europeiska sammanslutningen för samarbete