Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

litterär och konstnärlig äganderätt