Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

den europeiska sammanslutningen av nationella produktivitetscenter