Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

specialisering av handel