Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

överlåtelse av jordbruksföretag