Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna