Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

nedläggning av jordbruk