Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete