Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

undantag från gemenskapsrätten