Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

datorstödd tillverkning