Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

institutionernas arbetssätt