Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

talan som väcks vid EG-domstolen