Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

ordning för gemenskapsfinansiering