Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

omprövning av finansiell översikt