Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

driftledare för jordbruksföretag