Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

lagring av avfall under jord