Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Afrikanska stadgan för människans och folkens rättigheter