Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

utvidgning av en internationell organisation