Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

sammansättning hos ett parlamentsutskott