Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor