Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Sammanslutningen av västindiska stater