Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

stabiliserings- och associeringsavtal