Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

de franska sydliga och antarktiska områdena