Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Organisationen för multilaterala investeringsgarantier