Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling