Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

ramprogram för forskning och utveckling