Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

mellanstatligt rättsinstrument