Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Europeiska fonden för monetärt samarbete