GEMET Thesaurus

 1. 生产力
 2. 生产力趋势
 3. 生产周期管理
 4. 生产工艺学
 5. 生产政策
 6. 生产者责任
 7. 生化法
 8. 生化物质
 9. 生化过程
 10. 生化需氧量
 11. 生命周期
 12. 生命科学
 13. 生命质量
 14. 生态丰富度
 15. 生态博物馆
 16. 生态参数
 17. 生态发展
 18. 生态因素
 19. 生态地位
 20. 生态型
 21. 生态失衡
 22. 生态学
 23. 生态学家的动态
 24. 生态小儿科学
 25. 生态市场
 26. 生态带
 27. 生态平衡
 28. 生态平衡
 29. 生态承载力
 30. 生态敏感地区
 31. 生态旅行
 32. 生态毒性
 33. 生态毒性学
 34. 生态毒性评估
 35. 生态灾难
 36. 生态生理学
 37. 生态盘查
 38. 生态簿记
 39. 生态系统
 40. 生态系统分析
 41. 生态系统恶化
 42. 生态系统研究
 43. 生态系统类型
 44. 生态群落
 45. 生态评估
 46. 生态适应性
 47. 生活方式
 48. 生活条件
 49. 生活水平
 50. 生活污水
 51. 生活消费品
 52. 生活环境
 53. 生活空间
 54. 生物伦理学
 55. 生物体的意外释放
 56. 生物保护区
 57. 生物分析
 58. 生物化学
 59. 生物反应器
 60. 生物发光
 61. 生物发展
 62. 生物合成
 63. 生物周期
 64. 生物因素
 65. 生物固氮
 66. 生物圈
 67. 生物圈保护区
 68. 生物地球化学
 69. 生物地理化学循环
 70. 生物地理区域
 71. 生物地理学(研究动植物的地理分布)
 72. 生物处理
 73. 生物多样性
 74. 生物学
 75. 生物安全
 76. 生物富集系数
 77. 生物属性
 78. 生物工程
 79. 生物废气处理
 80. 生物废水处理
 81. 生物废物处理
 82. 生物技术
 83. 生物技术的社会经济影响
 84. 生物技术风险
 85. 生物指数
 86. 生物效应
 87. 生物有效性
 88. 生物杀灭剂
 89. 生物标志物
 90. 生物标记
 91. 生物武器
 92. 生物气候学
 93. 生物水平衡
 94. 生物污染
 95. 生物污染
 96. 生物污染物
 97. 生物活性
 98. 生物活性测试
 99. 生物燃料
 100. 生物物理学
 101. 生物生产
 102. 生物监测
 103. 生物群落
 104. 生物节律
 105. 生物蓄积性污染物
 106. 生物虫害控制
 107. 生物质能(iciba)生物量能量(台)
 108. 生物资源
 109. 生物过滤
 110. 生物过程
 111. 生物遗产
 112. 生物量
 113. 生物降解
 114. 生物降解
 115. 生理学