GEMET Thesaurus

 1. żaba
 2. zabezpieczanie składowisk odpadów
 3. zabezpieczenie danych
 4. zabudowa nie-mieszkaniowa
 5. zabudowa przemysłowa
 6. zabudowania dla zwierząt
 7. zaburzenia snu
 8. zabytek
 9. zachęta podatkowa
 10. zachowania grupowe
 11. zachowania konsumenckie
 12. zachowania pro-społeczne
 13. zachowania społeczne
 14. zachowania zwierząt
 15. zachowanie (się)
 16. zachowanie przyjazne środowisku
 17. zachowanie się substancji
 18. zachowanie się zanieczyszczeń
 19. zachowanie stanu środowiska
 20. żądanie zwrotu przywłaszconego mienia
 21. zadłużenie krajów rozwijających się
 22. zagadnienia społeczno-gospodarcze
 23. zagadnienie związane z ekonomiką środowiska
 24. zagęszczanie
 25. zagęszczanie gleby
 26. zagęszczenie
 27. zagęszczenie mieszkań
 28. zagospodarowanie gleb
 29. zagospodarowanie kompleksowe
 30. zagospodarowanie obszarów nadbrzeżnych
 31. zagospodarowanie odpadów
 32. zagospodarowanie zasobów wodnych
 33. zagospodarowanie zlewni rzeki
 34. zagrożenia środowiska naturalnego
 35. zagrożenia związane ze zjawiskami przyrody
 36. zagrożenie biotechnologii
 37. zagrożenie chemiczne
 38. zagrożenie hałasem
 39. zagrożenie jądrowe
 40. zagrożenie nawigacyjne
 41. zagrożenie powodowane przez substancje zanieczyszczające
 42. zagrożenie stanu zdrowotnego środowiska
 43. zagrożenie wód
 44. zagrożenie wód podziemnych
 45. zajęcie
 46. zajęcie mienia
 47. zajęcie własności
 48. zajęcie zysków
 49. zakaz używania chlorofluorowęglowodorów i halonów
 50. zakaz wprowadzania ścieków
 51. zakażenie
 52. zakażenie zbiorów
 53. zakażenie żywności
 54. zakwaszanie gleb
 55. zakwaszenie
 56. zakwaterowanie
 57. zakwit glonów
 58. zakład przetwórstwa ropy naftowej
 59. zakład utylizacji odpadów
 60. zakładowa higiena pracy
 61. zakłady użyteczności publicznej
 62. zakłócenie linii horyzontu
 63. zakłócenie spodowane przez hałas
 64. zalesianie
 65. zalesianie
 66. zalew powodziowy
 67. zalewy powodziowe
 68. zależność dawka-skutek
 69. zależność stan środowiska-zdrowie ludzi
 70. zależność strukturalno-funkcjonalna
 71. zależności Ziemia-Słońce
 72. zamglenie
 73. zamiennik fosforanów
 74. zamknięcie
 75. zamknięcie firmy
 76. zamówienia publiczne
 77. zamówienie pubiczne
 78. zamulanie
 79. zanieczyszczenia
 80. zanieczyszczenia fizyczne
 81. zanieczyszczenia fotochemiczne
 82. zanieczyszczenia glebowe
 83. zanieczyszczenia komunikacyjne
 84. zanieczyszczenia krajowe
 85. zanieczyszczenia miast
 86. zanieczyszczenia miejskie
 87. zanieczyszczenia nie podlegające rozkładowi biologicznemu
 88. zanieczyszczenia nieorganiczne
 89. zanieczyszczenia nieorganiczne
 90. zanieczyszczenia od ścieków
 91. zanieczyszczenia organiczne
 92. zanieczyszczenia organiczne
 93. zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego
 94. zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu
 95. zanieczyszczenia powietrza
 96. zanieczyszczenia radioaktywne
 97. zanieczyszczenia ropą naftową
 98. zanieczyszczenia termiczne
 99. zanieczyszczenia wód
 100. zanieczyszczenia związkami halogenowanym
 101. zanieczyszczenia złożone
 102. zanieczyszczenie
 103. zanieczyszczenie
 104. zanieczyszczenie atmosfery
 105. zanieczyszczenie chemiczne
 106. zanieczyszczenie fizyczne
 107. zanieczyszczenie gleb
 108. zanieczyszczenie gruntu
 109. zanieczyszczenie jezior
 110. zanieczyszczenie lotne
 111. zanieczyszczenie mórz
 112. zanieczyszczenie morza ze źródeł lądowych
 113. zanieczyszczenie obszaru nadmorskiego
 114. zanieczyszczenie pasz
 115. zanieczyszczenie pochodzenia biologicznego
 116. zanieczyszczenie pochodzenia przemysłowego
 117. zanieczyszczenie powietrza
 118. zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych
 119. zanieczyszczenie powodowane przez rolnictwo
 120. zanieczyszczenie rzek
 121. zanieczyszczenie środowiska
 122. zanieczyszczenie transgraniczne
 123. zanieczyszczenie w ujściach rzek
 124. zanieczyszczenie wód
 125. zanieczyszczenie wód gruntowych
 126. zanieczyszczenie wód przez działalność handlową
 127. zanieczyszczenie wód słodkich
 128. zanieczyszczenie żywności
 129. zanieczyzczenia toksyczne
 130. zaopatrzenie
 131. zaopatrzenie miasta w wodę
 132. zaopatrzenie w ciepło
 133. zaopatrzenie w energię
 134. zaopatrzenie w wodę
 135. zaopatrzenie wsi w wodę
 136. zapach
 137. zapadanie się gleb
 138. zapasy energii
 139. zapewnienie surowców
 140. zapobieganie
 141. zapobieganie katastrofom
 142. zapobieganie powstawaniu dymu
 143. zapobieganie powstawaniu odpadów
 144. zapobieganie pożarom lasu
 145. zapobieganie szkodom
 146. zapobieganie zanieczyszczeniom
 147. zapora
 148. zapotrzebowanie
 149. zapotrzebowanie na energię
 150. zapotrzebowanie na paliwo
 151. zapotrzebowanie na wodę
 152. zaprawy nasion
 153. zarazek
 154. zarodek
 155. zarośla krzewiaste
 156. zarząd miasta
 157. zarządzanie
 158. zarządzanie fianansami
 159. zarządzanie ilością wód
 160. zarządzanie jakością wód
 161. zarządzanie kryzysowe
 162. zarządzanie miastami
 163. zarządzanie rolnictwem
 164. zarzadzanie środowiskiem
 165. zarządzanie terenami górskimi
 166. zarządzanie turystyką
 167. zarządzanie wodami płynącymi
 168. zarządzanie zasobami wodnymi
 169. zarządzenie administracyjne
 170. zarządzenie o charakterze administracyjnym
 171. zarządzenie przyjazne dla środowiska
 172. zasada "społeczeństwo płaci"
 173. zasada "zanieczyszczający płaci"
 174. zasada (chemia)
 175. zasada bezpieczeństwa
 176. zasada istnienia przyczyn zaniepokojenia
 177. zasada podległości
 178. zasada postępowania z substancjami niebezpiecznymi
 179. zasada przezorności
 180. zasada zrównoważnego rozwoju
 181. zasadowość
 182. zasady współpracy
 183. zasiedzenie
 184. zasiłek
 185. zasoby
 186. zasoby biologiczne
 187. zasoby energii
 188. zasoby genetyczne
 189. zasoby genów
 190. zasoby gleb
 191. zasoby klimatyczne
 192. zasoby leśne
 193. zasoby mikrobiologiczne
 194. zasoby mórz
 195. zasoby naturalne
 196. zasoby odnawialne
 197. zasoby przyrody ożywionej
 198. zasoby roślinne
 199. zasoby ryb
 200. zasoby rybołówstwa