GEMET Thesaurus

 1. abiotyczny czynnik
 2. absorpcja (ekspozycja)
 3. absorpcja zanieczyszczeń
 4. administracja
 5. administracja przedsiębiorstwa
 6. administracja publiczna
 7. administracja zasobów wodnych
 8. administracyjna jurysdykcja
 9. adsorbcja
 10. adsorpcja chemiczna
 11. aerosol
 12. aerosol
 13. aerozol azbestu
 14. Afryka
 15. Afryka Północna
 16. Afryka Południowa
 17. Afryka Środkowa
 18. Afryka Wschodnia
 19. Afryka Zachodnia
 20. agencja ochrony środowiska
 21. agrobiotechnologia
 22. agrochemia
 23. agronomia
 24. agrotechnika
 25. agroturystyka
 26. AIDS
 27. akcje publiczne
 28. akcyza
 29. akt
 30. akt nadania
 31. akt prawny dotyczący substancji i preparatów chemicznych
 32. akta administracyjne
 33. akta sądowe
 34. akty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy
 35. aktyn
 36. aktynowce
 37. aktywność biologiczna
 38. aktywność sejsmiczna
 39. aktywny udział
 40. aktywny wypoczynek
 41. akumulacja ciepła
 42. akumulacja zanieczyszczeń
 43. akumulator
 44. akustyka
 45. akwakultura
 46. akwedukt
 47. alarm
 48. alergen
 49. alergia
 50. alkany
 51. alkohole
 52. aluminium
 53. amalgamat
 54. Ameryka
 55. Ameryka Północna
 56. Ameryka Południowa
 57. Ameryka Środkowa
 58. aminokwasy
 59. aminy
 60. amon
 61. amoniak
 62. amonifikacja
 63. analiza
 64. analiza bepieczeństwa
 65. analiza biologiczna
 66. analiza chemiczna
 67. analiza chromatograficzna
 68. analiza danych
 69. analiza ekologiczna
 70. analiza ekosystemu
 71. analiza fizyko-chemiczna
 72. analiza glebowa
 73. analiza gospodarcza
 74. analiza gotowości ponoszenia wydatków
 75. analiza hałasu
 76. analiza in vitro
 77. analiza in vivo
 78. analiza kosztów i zysków
 79. analiza matematyczna
 80. analiza mikrobiologiczna
 81. analiza odpadów
 82. analiza pozostałości
 83. analiza procesowa
 84. analiza ryzyka
 85. analiza ryzyka
 86. analiza ryzyka i korzyści
 87. analiza ryzyka przyrodniczego
 88. analiza socjologiczna
 89. analiza środowiska
 90. analiza statystyczna
 91. analiza systemów
 92. analiza wód
 93. analiza wrażliwości
 94. analiza zanieczyszczeń
 95. anatomia
 96. anion
 97. antagonizm
 98. Antarktyda
 99. antybiotyk
 100. apartamentowiec
 101. apelacja
 102. aprobata
 103. aprobata technologiczna
 104. arboretum
 105. archeologia
 106. archipelag
 107. architektura
 108. architektura krajobrazu
 109. architektura przyjazna środowisku
 110. architektura wiejska
 111. armatura
 112. arsen
 113. artykuł spożywczy
 114. ASEAN
 115. aspekt globalny
 116. aspekt socjopolityczny
 117. aspekt wojskowy
 118. aspekty etyczne biotechnologii
 119. aspekty zdrowotne biotechnologii
 120. astronomia
 121. asymilacja
 122. atlas
 123. atmosfera
 124. atrament
 125. atrazyna
 126. atrybut
 127. audyt
 128. autobus
 129. autoekologia
 130. automatyczne wykrywanie
 131. automatyka strumieniowa
 132. autostrada
 133. autostrada
 134. awaria
 135. awaria
 136. awaria jądrowa
 137. awifauna
 138. azbest
 139. azbestocement
 140. azbestoza
 141. Azja
 142. Azja Południowa
 143. Azja Południowo-Wschodnia
 144. Azja Środkowa
 145. Azja Wschodnia
 146. Azja Zachodnia
 147. azot
 148. azot organiczny
 149. azotan
 150. azotan nadtlenku acetylu
 151. azotyn