GEMET Thesaurus

 1. całkowity węgiel organiczny
 2. cecha biologiczna
 3. cechy akustyczne
 4. cegła
 5. cel gospodarczy przedsiębiorstwa
 6. cel jakościowy
 7. cel makrogospodarczy
 8. cel ochrony środowiska
 9. celuloza
 10. cement
 11. cementownia
 12. cena
 13. cena płodów rolnych
 14. cena rynkowa
 15. cena wody
 16. cena wody
 17. cena złomu
 18. centralizacja
 19. centrum handlowe
 20. centrum historyczne
 21. centrum miasta
 22. centrum teledetekcji
 23. ceramika
 24. certyfikacja
 25. cez
 26. charakterystyka akustyczna
 27. chemia
 28. chemia analityczna
 29. chemia atmosfery
 30. chemia fizyczna
 31. chemia nieorganiczna
 32. chemia ogólna
 33. chemia organiczna
 34. chemia środowiska
 35. chemiczne przetwarzanie
 36. chemiczne przetwarzanie odpadów
 37. chemiczne zapotrzebowanie na tlen
 38. chemiczny pomiar zanieczyszczeń
 39. chemikalia
 40. chemizm gleb
 41. chlewnia
 42. chlor
 43. chlorek
 44. chloroetylen
 45. chlorofenol
 46. chlorofil
 47. chlorofluorowęglowodory
 48. chlorowanie wody
 49. chlorowce
 50. chloroza
 51. chmura
 52. choroba
 53. choroba Chagasa
 54. choroba człowieka
 55. choroba odzwierzęca
 56. choroba popromienna
 57. choroba psychosomatyczna
 58. choroba płuc
 59. choroba roślin
 60. choroba ryb
 61. choroba systemu immunologicznego
 62. choroba układu oddechowego
 63. choroba zakaźna
 64. choroba zawodowa
 65. choroba związana ze stanem środowiska
 66. choroby sercowo-naczyniowe
 67. choroby zwierząt
 68. chorologia
 69. chowanie zmarłych
 70. chrom
 71. chromatografia
 72. chromatografia gazowa
 73. Chrysophyta
 74. chrząszcze
 75. chwast
 76. chwytanie do pułapek
 77. chłodnia
 78. chłodnia kominowa
 79. chłodzenie
 80. chłodzenie
 81. chłonność terenu
 82. ciągłe kształcenie
 83. ciało ludzkie
 84. ciało stałe
 85. cieki wodne
 86. ciekły gaz
 87. ciepło (fizyka)
 88. ciepło odpadowe
 89. ciepłownia
 90. ciepłownia
 91. ciepłownia na gaz
 92. ciepłownia opalana odpadami
 93. ciepłownia rejonowa
 94. ciężar
 95. ciśnienie
 96. ciśnienie pary
 97. cukier
 98. ćwiartowanie
 99. cyjanek
 100. cyjanian
 101. cykl biogeochemiczny
 102. cykl biologiczny
 103. cykl hydrologiczny
 104. cykl odżywczy
 105. cykl życia
 106. cykl życia materiału
 107. cykl życiowy produktu
 108. cyklon
 109. cyna
 110. cynk
 111. cyrk lodowcowy
 112. cysterna paliwowa
 113. cytologia
 114. cytotoksyczność
 115. cywilny ruch powietrzny
 116. czarny węgiel
 117. czas
 118. czas nasłonecznienia
 119. cząstka
 120. cząstka materialna
 121. czerwony zakwit
 122. części roślin
 123. częściowo podstawione chlorowcem chlorofluorowęglowodory
 124. czujnik
 125. czynnik antropogeniczny
 126. czynnik biokoncentracji
 127. czynnik ekologiczny
 128. czynnik fotochemiczny
 129. czynnik geogeniczny
 130. czynnik kompleksujący
 131. czynnik rynkowy
 132. czynnik społeczno-gospodarczy
 133. czynniki biotyczne
 134. czynniki klimatyczne
 135. czynniki mutagenne
 136. czynny osad
 137. czyste paliwo
 138. czyste pojazdy
 139. czyste źródło energii
 140. czystość
 141. czystsza technologia
 142. czyszczenie
 143. członowce
 144. człowiek (społeczeństwo)
 145. człowiek w podeszłym wieku
 146. cło