GEMET Thesaurus

 1. dąb
 2. dane dotyczące emisji
 3. dane dotyczące środowiska
 4. dane eksploatacyjne
 5. dane gospodarcze
 6. dane monitoringowe
 7. dane o stanie środowiska
 8. dane prognostyczne
 9. dane przestrzenne
 10. dane statystyczne
 11. datowanie
 12. dawka
 13. dawka napromieniowania
 14. dawka równoważna
 15. dawkowanie
 16. DDT
 17. debata dotycząca energii jądrowej
 18. debata parlamentarna
 19. decentralizacja
 20. decybel
 21. decyzja
 22. decyzja dotycząca ochrony środowiska
 23. decyzja o przedsięwzięciu użyteczności publicznej
 24. defoliacja
 25. degazyfikacja odpadów
 26. degeneracja fauny
 27. degeneracja flory
 28. degradacja
 29. degradacja ekosystemów
 30. degradacja gleb
 31. degradacja wód słodkich
 32. degradacja zanieczyszczeń
 33. degradacja zasobów naturalnych
 34. dekantacja
 35. deklaracja statutowa
 36. delegowanie kompetencji
 37. delegowanie obowiązków
 38. delta
 39. demineralizacja wody
 40. demografia
 41. demokracja
 42. dendrochronologia
 43. dendrometria
 44. denitryfikacja
 45. deregulacja
 46. desorpcja
 47. destylacja
 48. deszcz
 49. determinizm środowiskowy
 50. dializa
 51. dietetyka stosowana
 52. difenyle polibromowane
 53. digitalizacja
 54. dioksyna
 55. DNA
 56. dno morskie
 57. dno wód
 58. dobór roślin
 59. dobra
 60. dobra i usługi
 61. dobra kultury
 62. dobrobyt
 63. dobrobyt społeczny
 64. docelowa grupa społeczna
 65. dochód
 66. dochód
 67. dochodzenie w sprawie przedsięwzięcia użyteczności publicznej
 68. dodatek do paliw
 69. dodatek do żywności
 70. dodatki
 71. dodatkowe konto
 72. dojazdy
 73. dojazdy do pracy poza szczytem
 74. doktryna
 75. doktryna polityczna
 76. dokument
 77. dokument początkowy
 78. dokumentacja
 79. dolesienie
 80. dolina
 81. dom jednorodzinny
 82. dom prywatny
 83. dom ruchomy
 84. domena publiczna
 85. dopalanie
 86. doposażenie starych fabryk
 87. doprowadzenie energii cieplnej
 88. dopuszczalna dawka dobowa
 89. dopuszczalny poziom oddziaływania
 90. dopuszczalny poziom ryzyka
 91. dopływ
 92. doradztwo polityczne
 93. doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 94. dorosły osobnik
 95. dorzecze
 96. dorzecze międzynarodowe
 97. dostarczanie energii elektrycznej
 98. dostarczanie wody do picia
 99. dostateczne zaopatrzenie w artykuły żywnościowe
 100. dostawa gazu
 101. dostawca energii elektrycznej
 102. dostawca usług internetowych
 103. dostawy publiczne
 104. dostęp
 105. dostęp do dóbr kultury
 106. dostęp do dokumentów administarcyjnych
 107. dostęp do informacji
 108. dostęp do morza
 109. dostęp do sprawiedliwości
 110. dostęp do terenów
 111. doświadczenia laboratoryjne
 112. doświadczenia na zwierzętach
 113. doświadczenie
 114. doświadczenie polowe
 115. dotacja
 116. dotacje na rzecz środowiska
 117. drapieżnik
 118. drenowanie
 119. drewno
 120. drewno opałowe
 121. drób
 122. drobnoustrój
 123. droga
 124. droga
 125. droga
 126. droga dojazdowa
 127. droga główna
 128. droga wodna
 129. drogi krążenia pestycydów w środowisku
 130. drogi oddechowe
 131. drogi przemieszczanie się zanieczyszczeń
 132. drogi wodne
 133. drożdże
 134. drugi stopień oczyszczania
 135. drzewa iglaste
 136. drzewo
 137. drzewo liściaste
 138. drzewo liściaste
 139. drzewo owocowe
 140. dworzec autobusowy
 141. dworzec kolejowy
 142. dwubenzofurany polichlorowane
 143. dwufenyle polichlorowane
 144. dwutlenek azotu
 145. dwutlenek siarki
 146. dwutlenek tytanu
 147. dwutlenek węgla
 148. dwutorowy system gospodarczy
 149. dwutorowy system zbiórki odpadów
 150. dydaktyka
 151. dyfuzja zanieczyszczeń w pomieszczeniach
 152. dym
 153. dym tytoniowy
 154. dynamika ludności
 155. dynamika społeczna
 156. dyrektywa
 157. dyrektywa dotycząca jakości wody
 158. dyrektywa dotycząca ochrony wód
 159. dyrektywa dotycząca OOŚ
 160. dyrektywa Unii Europejskiej
 161. dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
 162. dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
 163. dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
 164. Dyrektywa WE w sprawie opakowań
 165. dyscyplina naukowa
 166. dyskusja naukowa
 167. dystrybucja
 168. dystrybucja
 169. dżdżownica
 170. działalność człowieka
 171. działalność gospodarcza
 172. działalność gospodarcza
 173. działalność gospodarcza na lądzie
 174. działalność handlowa
 175. działalność instytucjonalna
 176. działalność komercyjna i zarobkowa
 177. działalność produkcyjna
 178. działalnośc przemysłowa
 179. działalność ubezpieczeniowa
 180. działania edukacyjne w społeczństwie
 181. działania porządkowe po klęskach żywiołowych
 182. działania poza określonym terenem
 183. działania wojskowe
 184. działania zmierzające do zachowania pokoju
 185. dziecko
 186. dziedzictwo biologiczne
 187. dziedzictwo kulturowe
 188. dziedzictwo przyrodnicze
 189. dziedzictwo świata roślin
 190. dziedzictwo świata zwierząt
 191. dziedzina prawa
 192. dzierżawa
 193. dzierżawa
 194. dzika przyroda
 195. dzika roślina
 196. dzikie zwierzę
 197. dzikie zwierzęta
 198. dziko żyć
 199. dźwięk
 200. dług