GEMET Thesaurus

 1. gąbki
 2. gady
 3. galwanizacja
 4. galwanotechnika
 5. garrigue
 6. gatunek
 7. gatunek chroniony
 8. gatunek chroniony
 9. gatunek egzotyczny
 10. gatunek endemiczny
 11. gatunek nie zagrożony wyginięciem
 12. gatunek roślin zagrożonych wyginięciem
 13. gatunek roślinożerny
 14. gatunek wymarły
 15. gatunek wymarły
 16. gatunek zagrożony wyginięciem
 17. gatunek zwierząt zagrożonych wyginięciem
 18. gatunki podatne na zagrożenie
 19. gatunki ptaków
 20. gatunki roslin
 21. gatunki wędrowne
 22. gatunki zwierząt
 23. gatunki łatwo przystosowujące się do otoczenia
 24. gaz
 25. gaz ziemny
 26. gazociąg
 27. gazohol
 28. gazowe zanieczyszczenia powietrza
 29. gazownia
 30. gazownia
 31. gazy odpadowe
 32. gazy powstające na skutek spalania
 33. gazy przemysłowe
 34. gazy spalinowe
 35. gazy szklarniowe
 36. gazy wylotowe
 37. gazyfikacja
 38. gazyfikacja węgla
 39. gen
 40. generator pary
 41. genetyka
 42. genetyka roślin
 43. genetyka zwierząt
 44. genotoksyczność
 45. geodezja
 46. geofizyka
 47. geografia
 48. geografia fizyczna
 49. geografia gospodarcza
 50. geografia polityczna
 51. geograficzny format numeryczny
 52. geograficzny system numeryczny
 53. geologia
 54. geologia górnicza
 55. geologia morska
 56. geomorfologia
 57. geomorfologia podmorska
 58. geosfera
 59. geotechnika
 60. geotechnologia
 61. gęstość
 62. gęstość zaludnienia
 63. gęstość zaludnienia
 64. giełda ochrony środowiska
 65. gips
 66. gips z odsiarczania spalin
 67. glacjologia
 68. gleba
 69. gleba zanieczyszczona
 70. glebowa gospodarka wodna
 71. gleboznawstwo
 72. glina
 73. glony
 74. gniazdowanie
 75. gnojowica
 76. godziny pracy
 77. golf
 78. góra
 79. góra lodowa
 80. gorąca woda
 81. górnictwo
 82. górnictwo odkrywkowe
 83. górnictwo odkrywkowe
 84. górnictwo soli kamiennej
 85. górnictwo w kamieniołomach
 86. górnictwo węgla brunatnego
 87. gospodarka
 88. gospodarka intensywna
 89. gospodarka leśna
 90. gospodarka mieszana uprawowo-hodowlana
 91. gospodarka na wododziałach
 92. gospodarka narodowa
 93. gospodarka odpadami promieniotwórczymi
 94. gospodarka osadnicza
 95. gospodarka przemysłowa
 96. gospodarka przestrzenna
 97. gospodarka rolna oparta na karczowaniu i wypalaniu
 98. gospodarka rolno-leśna
 99. gospodarka rybna
 100. gospodarka rynkowa
 101. gospodarka walutowa
 102. gospodarka wodna
 103. gospodarka zasobami
 104. gospodarka zasobami rybnymi
 105. gospodarowanie wodami powierzchniowymi
 106. gospodarowanie zapasami
 107. gospodarowanie zasobami naturalnymi
 108. gospodarstwo domowe
 109. gospodarstwo hodowlane
 110. gospodarstwo rolne
 111. gospodarstwo rolne
 112. gospodarstwo rybne
 113. gotowość do ponoszenia wydatków
 114. gotowość do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych
 115. gołoledź
 116. gra
 117. grad
 118. granica administracyjna
 119. granica państwa
 120. granica wewnątrz państwa
 121. granice bezpieczeństwa publicznego
 122. granulometria
 123. gridding
 124. gromadzenie substancji w tkankach ciała
 125. gruba zwierzyna łowna
 126. grunt nawodniony
 127. grunty alkaliczne
 128. grunty nieurodzajne
 129. grunty rolne
 130. grupa działania
 131. grupa interesu
 132. grupa konsumencka
 133. grupa nacisku
 134. grupa społeczna
 135. grupa społecznie i ekonomicznie upośledzona
 136. grupa społeczno-kulturowa
 137. grupa tematyczna
 138. grupa zawodowa
 139. gryzonie
 140. grzejnik
 141. grzyb
 142. grzyb kapeluszowy
 143. grzybnia
 144. grzywna
 145. guma
 146. guz nowotworowy
 147. gwarancja jakości
 148. głód
 149. głośność
 150. głosowanie
 151. głowonogi