GEMET Thesaurus

 1. identyfikacja obrazu
 2. identyfikacja produktów
 3. identyfikacja zanieczyszczeń
 4. ideologia
 5. ideologia polityczna
 6. imisja
 7. imisja dźwięku
 8. imisja hałasu
 9. imisja pyłu
 10. imisja zanieczyszczeń
 11. immunologia
 12. impaktor
 13. import
 14. impregnacja (tworzywo)
 15. indeks
 16. indeks produktów związanych z ochroną środowiska
 17. indeksowanie dokumentów
 18. induktor małoskalowy
 19. inflitracja wody do ziemi
 20. informacja
 21. informacja bibliograficzna
 22. informacja dotycząca ustawodawstwa
 23. informacja genetyczna
 24. informacja geograficzna
 25. informacja lokalna
 26. informacja o produktach
 27. informacja o środowisku
 28. informacja powszechnie dostępna
 29. informacja prewencyjna
 30. informacja referencyjna
 31. informacja statystyczna
 32. informacja techniczna
 33. informacja techniczna
 34. informacje dla konsumenta
 35. informatyka
 36. infrastruktura
 37. infrastruktura informacyjna
 38. infrastruktura ruchu drogowego
 39. infrastruktura społeczna
 40. infrastruktura turystyczna
 41. infrastruktura turystyczna
 42. infrastruktura turystyczna
 43. infrastruktura związana z ochroną zdrowia
 44. ingerencja w proces reprodukcji
 45. inhibitor korozji
 46. inicjatywa obywatelska
 47. instalacja cieplna
 48. instalacja ciśnieniowa
 49. instalacja o znaczeniu strategicznym
 50. instalacje do odsalania
 51. instalacje niebezpieczne
 52. instalacje przemysłowe
 53. instalacje zwiększonego ryzyka
 54. instrukcja administracyjna
 55. instrukcja techniczna
 56. instrument ekonomiczny
 57. instrument finansowy
 58. instrument polityczny
 59. instrument polityki środowiskowej
 60. instrument zarządzania gospodarczego
 61. instytucja edukacyjna
 62. instytucja kulturalna
 63. instytucja użyteczności publicznej
 64. instytucja zajmująca się ochroną przyrody
 65. instytucjonalizacja
 66. intensywna hodowla zwierząt
 67. intensywne uprawa i hodowla zwierząt
 68. interkalibracja laboratoriów
 69. internalizacja kosztów środowiskowych
 70. internalizacja kosztów zewnętrznych
 71. Internet
 72. internetowy system obsługi
 73. interpolacja
 74. interwencja na lądzie stałym
 75. interwencja w krajobraz przyrodniczy
 76. introdukcja gatunków roślin
 77. introdukcja gatunków zwierząt
 78. inwentaryzacja
 79. inwentaryzacja
 80. inwentaryzacja ekologiczna
 81. inwentaryzacja szkód leśnych
 82. inwersja
 83. inwersja temperatury
 84. inwestycja
 85. inwestycja ochrony środowiska
 86. inwestycje ochrony środowiska
 87. inżynieria
 88. inżynieria chemiczna
 89. inżynieria elektryczna
 90. inżynieria genetyczna
 91. inżynieria górnicza
 92. inżynieria hydrotechniczna
 93. inżynieria lądowa i wodna
 94. inżynieria materiałowa
 95. inżynieria mechaniczna
 96. inżynieria miejska
 97. inżynieria petrochemiczna
 98. inżynieria rolna
 99. inżynieria ruchu drogowego
 100. inżynieria ruchu drogowego
 101. inżynieria ruchu drogowego
 102. inżynieria sejsmiczna
 103. inżynieria środowiska
 104. istniejące substancje chemiczne
 105. izba niższa parlamentu
 106. izolacja
 107. izolacja (proces)
 108. izolacja akustyczna
 109. izolacja dźwiękowa
 110. izolacja dźwiękowa
 111. izolacja termiczna
 112. izomer
 113. izotopy