GEMET Thesaurus

 1. kadm
 2. kamień
 3. kamień naturalny
 4. kamieniołomy
 5. kampania na rzecz świadomości społecznej
 6. kanalizacja deszczowa
 7. kanalizacja rozdzielcza
 8. kanalizacja zbiorcza
 9. kanał
 10. kanał nawadniający
 11. kanion
 12. kapsel
 13. kara
 14. kara za szkody wyrządzone środowisku
 15. karaluch
 16. kardiologia
 17. karma dla zwierząt
 18. karmienie zwierząt
 19. karta wędkarska
 20. kartografia
 21. kartowanie
 22. kartowanie porostów
 23. kasztan jadalny
 24. katalityczny konwentor
 25. kataliza
 26. katalizator
 27. katastrofa
 28. katastrofa
 29. katastrofa ekologiczna
 30. katastrofa ekologiczna
 31. katastrofa geologiczna
 32. katastrofa hydrologiczna
 33. katastrofa meteorologiczna
 34. katastrofa wywołana przez człowieka
 35. katastrofalny rozlew ropy
 36. kation
 37. kemping
 38. kerozyna
 39. kierunek
 40. kiełkowanie
 41. kinetyka reakcji
 42. klasyfikacja
 43. klasyfikacja
 44. klasyfikacja działalnosci gospodarczej
 45. klasyfikacja nadzorowana
 46. klasyfikacja nienadzorowana
 47. klasyfikacja odpadów
 48. klasyfikacja użytkowania gruntów
 49. klasyfikacja użytkowania gruntów
 50. klej
 51. klęska naturalna
 52. klęska rolna
 53. klif
 54. klimat
 55. klimat górski
 56. klimat kontynentalny
 57. klimat oceaniczny
 58. klimat pustynny
 59. klimat równikowy
 60. klimat śródziemnomorski
 61. klimat tropikalny
 62. klimat umiarkowany
 63. klimatologia
 64. klimatyzacja
 65. klimatyzacja
 66. klonowanie
 67. koagulacja
 68. kobalt
 69. kobieta
 70. kocioł
 71. kod IMCO
 72. kodeks
 73. kodeks postępowania
 74. kodyfikacja
 75. koks
 76. kolej
 77. kolejność
 78. kolekcja odmian
 79. kolektor słoneczny
 80. kolizja interesów w użytkowaniu
 81. koloidy
 82. kolonizacja
 83. kolor
 84. kolorymetria
 85. komercjalizacja
 86. komfort akustyczny
 87. komin
 88. komin
 89. Komisja Europejska
 90. komitet badawczy
 91. komora fermentacyjna
 92. komórka (biologia)
 93. kompensacja strat ekologicznych
 94. kompetencje ministra
 95. kompetencje personelu administracyjnego
 96. kompetencje ustawodawcze
 97. kompleksacja
 98. kompleksowa technika ochrony środowiska
 99. kompleksowy monitoring zanieczyszczeń
 100. kompleksowy rezerwat przyrody
 101. kompost
 102. kompost z osadów ściekowych
 103. kompostowanie
 104. kompostowanie przez producenta
 105. komunalna gospodarka wodna
 106. komunalny system dystrybucji wody
 107. komunikacja
 108. koń
 109. koncentracja osadnictwa
 110. koncentracja zanieczyszczeń
 111. koncesja
 112. kondensacja (proces)
 113. Konferencja Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój"
 114. konflikt
 115. konflikt celów
 116. konflikt interesów
 117. konflikt międzynarodowy
 118. kongres
 119. koniowate
 120. konkurencja (biologiczna)
 121. konkurencja gospodarcza
 122. konkurencyjność
 123. konkurencyjność międzynarodowa
 124. konserwa
 125. konserwacja
 126. konserwacja budynków
 127. konserwacja drewna
 128. konserwacja żywności
 129. konstrukcja z materiałów pochodzących z recyklingu
 130. konsultacja
 131. konsultant
 132. konsumpcja
 133. kontener statkowy
 134. kontrola hałasu drogowego
 135. kontrola instalacji
 136. kontrola jakości
 137. kontrola jakości powietrza
 138. kontrola ochrony środowiska
 139. kontrola pojazdów
 140. kontrola przestrzegania przepisów prawa
 141. kontrola urodzin
 142. kontrola zanieczyszczeń
 143. kontynent
 144. konwencja
 145. konwencja globalna
 146. konwencja międzynarodowa
 147. konwersja formatu rastrowego na wektorowy
 148. konwersja formatu wektorowego na rastrowy
 149. konwersja uzbrojenia
 150. koordynacja
 151. kopalnia
 152. kopalnia piasku
 153. kopytne
 154. korale
 155. korek
 156. korek komunikacyjny
 157. korekcja atmosferyczna
 158. korekcja zniekształceń geometrycznych
 159. korozja
 160. korozja wodna
 161. korozyjność
 162. korytarz
 163. korytarz dla zwierząt
 164. korytarz ekologiczny
 165. koryto rzeczne
 166. korzeń
 167. kość słoniowa
 168. kosmonautyka
 169. koszenie
 170. koszt gospodarki odpadami
 171. koszt podróży
 172. koszt społeczny
 173. koszt wytwarzania energi elektrycznej
 174. koszt zastąpienia
 175. koszt-zysk
 176. koszty
 177. koszty ochrony środowiska
 178. koszty środowiskowe
 179. koszty środowiskowe funkcjonowania firm
 180. koszty transportu
 181. koszty zanieczyszczenia
 182. kotowate
 183. kraj rozwijający się
 184. kraj rozwinięty
 185. kraje mniej rozwinięte
 186. krajobraz
 187. krajobraz chroniony
 188. krajobraz miejski
 189. krajobraz naturalny
 190. krajobraz polno-leśny
 191. krajobraz rolniczy
 192. krajobraz tarasowaty
 193. krajobraz terenów pokopalnianych
 194. krajowy program ochrony
 195. kras
 196. krążenie azotu
 197. krążenie mas powietrza
 198. krążenie wód w oceanach
 199. krążenie wód w oceanach
 200. kreda