GEMET Thesaurus

 1. obciążenie krytyczne
 2. obfitość ekologiczna
 3. obieg węgla
 4. obiekt ekologiczny
 5. obiekt i obszar prawnie chroniony
 6. obiekt i obszar zarejestrowany
 7. obiekt jądrowy
 8. obiekt światowego dziedzictwa
 9. obiekt zabytkowy
 10. obiekty publiczne
 11. objawy kliniczne
 12. obliczanie
 13. obliczanie dyspersji zanieczyszczeń
 14. obniżenie kosztów
 15. obowiązek etykietowania
 16. obowiązek ewidencji
 17. obowiązek informowania
 18. obowiązek posiadania zezwoleń
 19. obowiązek urzędowy
 20. obóz
 21. obrączkowanie (ptaków)
 22. obrastanie statków
 23. obraz satelitarny
 24. obraz wzmocniony
 25. obróbka cieplna
 26. obróbka metali
 27. obróbka powierzchniowa
 28. obróbka powierzchniowa metali
 29. obrona
 30. obszar aktywizacji gospodarczej
 31. obszar centralny parków
 32. obszar chroniony
 33. obszar chroniony w ujściach rzek
 34. obszar czystego powietrza
 35. obszar gniazdowania
 36. obszar górski
 37. obszar klęski
 38. obszar lądowy
 39. obszar leśny strefy umiarkowanej
 40. obszar nadmorski
 41. obszar nadmorski
 42. obszar niezabudowany
 43. obszar ograniczonego użytkowania
 44. obszar peryferyjny parków
 45. obszar podatny na zakłócenie równowagi ekologicznej
 46. obszar poddany antropopresji
 47. obszar podmokły
 48. obszar potencjalnego rozprzestrzenienia zanieczyszczeń
 49. obszar przyrodniczy wrażliwy na zakłócenia
 50. obszar przyrody niezakłóconej przez człowieka
 51. obszar rozmieszczenia
 52. obszar śródziemnomorski
 53. obszar ugorowany
 54. obszar wrażliwy
 55. obszar wulkaniczny
 56. obszar występowania zagrożenia
 57. obszar wzajemnego oddziaływania powierzchni granicznych woda morska-powietrze
 58. obszar zanieczyszczony
 59. obszary podmiejskie
 60. obszary suche
 61. obsługa biblioteczna
 62. obsługa długów
 63. obsługa informacyjna
 64. obsługa informacyjna z zasobów na nośniku CD-ROM
 65. obsługa w trybie on-line
 66. obumieranie tkanek
 67. obwód łowiecki
 68. obyczaj i praktyka
 69. obywatel
 70. obywatelstwo środowiskowe
 71. ocean
 72. Ocean Arktyczny
 73. Ocean Atlantycki Północny
 74. Ocean Atlantycki Południowy
 75. Ocean Indyjski
 76. Ocean Spokojny Północny
 77. Ocean Spokojny Południowy
 78. Oceania
 79. oceanografia
 80. oceanografia chemiczna
 81. oceanografia estuariów
 82. oceanografia fizyczna
 83. Ocen Antarktyczny
 84. ocena
 85. ocena
 86. ocena działań środowiskowych
 87. ocena ekologiczna
 88. ocena ekonomiczna działań na rzecz środowiska
 89. ocena ekotoksyczności
 90. ocena oddziaływania
 91. ocena oddziaływania na dobra kultury
 92. ocena oddziaływania na środowisko
 93. ocena oddziaływania środowiska na zdrowie
 94. ocena produktu
 95. ocena ryzyka
 96. ocena ryzyka środowiskowego
 97. ocena selektywna
 98. ocena środowiska
 99. ocena szkód
 100. ocena technologiczna
 101. ocena technologii
 102. ocena toksykologiczna
 103. ocena zanieczyszczeń
 104. ocena zasobów leśnych
 105. oceniany składnik ekosystemu
 106. ochrona
 107. ochrona
 108. ochrona biotopów
 109. ochrona cywilna
 110. ochrona dowodów
 111. ochrona dzikiej przyrody
 112. ochrona dzikiej przyrody
 113. ochrona gatunków
 114. ochrona gatunkowa
 115. ochrona gleb
 116. ochrona gór
 117. ochrona gruntów
 118. ochrona gruntów w terenach górskich
 119. ochrona klimatu
 120. ochrona konsumenta
 121. ochrona krajobrazu
 122. ochrona krajobrazu
 123. ochrona lasów
 124. ochrona lasu
 125. ochrona miejscowa
 126. ochrona obszarów nadmorskich
 127. ochrona obszarów przyrodniczych
 128. ochrona przeciwpowodziowa
 129. ochrona przeciwpowodziowa
 130. ochrona przeciwpożarowa
 131. ochrona przed hałasem
 132. ochrona przed lawinami
 133. ochrona przed sąsiadami
 134. ochrona przyrody
 135. ochrona przyrody
 136. ochrona pszczół
 137. ochrona ptaków
 138. ochrona radiologiczna
 139. ochrona roślin
 140. ochrona roślin
 141. ochrona środowiska
 142. ochrona środowiska
 143. ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
 144. ochrona stanu zdrowotnego środowiska
 145. ochrona słuchu
 146. ochrona ubezpieczenia
 147. ochrona wód
 148. ochrona wód
 149. ochrona wód gruntowych
 150. ochrona wód morskich
 151. ochrona wód podziemnych
 152. ochrona wód słodkich
 153. ochrona wybrzeży
 154. ochrona własności
 155. ochrona zabytków
 156. ochrona zasiewów
 157. ochrona zasobów
 158. ochrona zasobów genowych
 159. ochrona zasobów morza
 160. ochrona zasobów naturalnych
 161. ochrona zasobów ropy naftowej
 162. ochrona zasobów wodnych
 163. ochrona zdrowia
 164. ochrona zlewni
 165. ochrona zwierząt
 166. ochrona zwierząt
 167. ocieplenie globalne
 168. oczyszczalnia
 169. oczyszczalnia ścieków
 170. oczyszczalnia wód
 171. oczyszczanie
 172. oczyszczanie
 173. oczyszczanie fizykochemiczne
 174. oczyszczanie gazów
 175. oczyszczanie gazów
 176. oczyszczanie gruntów
 177. oczyszczanie komunalne
 178. oczyszczanie osadów ściekowych
 179. oczyszczanie plaży
 180. oczyszczanie roślinne
 181. oczyszczanie ścieków
 182. oczyszczanie ścieków
 183. oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych
 184. oczyszczanie tlenowe
 185. oczyszczanie ulic
 186. oczyszczanie w procesie beztelnowym
 187. oczyszczanie w stawach osadowych
 188. oczyszczanie wód
 189. oczyszczanie wody
 190. oczyszczanie wstępne
 191. oczyszczanie wyziewów
 192. odbarwianie makulatury
 193. odbicie
 194. odbiornik zanieczyszczeń
 195. odchlorowanie
 196. odchody zwierzęce
 197. odchwaszczanie
 198. odciek ze składowiska
 199. oddychanie
 200. oddziaływania wzmacniające się